Merkel RX Helix Sportster

Merkel RX Helix Sportster

Plajă de calibre:

.222 Rem. / .223 Rem. 
.243 Win. / .270 Win. / 6,5x55SE / 7×64 / .308 Win. / .30-06 Spring. / 8x57IS / 9,3×62 
.300 Win. Mag. / .338 Win. Mag. / 7mm Rem. Mag.

Disponibil la comanda la pretul de lista HUNTER SHOP – ORADEA

Formular de comandă